Bezpečnost práce

Každá společnost musí plnit legislativní požadavky v oblasti BOZP. Plnění těchto povinností kontroluje Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP). Za přestupek nebo správní delikt může SÚIP nebo OIP udělit pokuty. Legislativní rámec BOZP tvoří velký počet právních předpisů, jako jsou zákony a jejich prováděcí předpisy, tj. nařízení vlády a vyhlášky. K tomu přistupují ČSN a to vše je orámováno Rámcovými směrnicemi EU. Z tohoto důvodu je problematiky zajištění BOZP v organizaci poměrně složitá a záleží na zvážení, zda je schopná všechny požadavky zajistit vlastními pracovníky, nebo zda je vhodnější v této oblasti využít kvalifikovaného externího odborníka. V případech stanovených ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., může tuto činnost zajišťovat pouze osoba, která má příslušnou odbornou způsobilost prokázanou úspěšně složenou zkouškou.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou