Koordinace bezpečnosti práce na stavbách

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem BOZP podle jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Jeho činnost se řídí jednotlivými ustanoveními uvedeného zákona a dalších legislativních předpisů. Činnost koordinátora BOZP na stavbách může provádět pouze osoba, která k tomu má příslušnou odbornou způsobilost prokázanou úspěšně složenou zkouškou.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou