NBÚ

NBÚNárodní bezpečnostní úřad (NBÚ) je orgánem moci výkonné, byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, a to k 1. srpnu 1998. Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Ověřování podmínek pro vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti provádí NBÚ v bezpečnostním řízení u fyzických osob, které budou vykonávat činnost, jejímž zneužitím by mohlo dojít k ohrožení zájmu České republiky – tzv. „citlivou činnost“. Citlivá činnost je stanovena zvláštními právními předpisy. Citlivou činnost může vykonávat pouze osoba bezpečnostně způsobilá, která je držitelem platného dokladu nebo platného osvědčení fyzické osoby.

http://www.nbu.cz/cs/

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou