CAF

Společenský hodnotící rámec (CAF - Common Assessment Framework) je model inspirovaný Modelem excelence Evropské nadace pro management kvality (EFQM - European Foundation for Quality Management) a modelem německé Univerzity správních věd ve Speyeru. CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen specielně pro podmínky organizací veřejného sektoru.  Základem Modelu CAF je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou