Model EFQM

Model Excelence EFQM je devíti kriteriální model, který vychází z jednoduchého principu, že vynikající výsledky předpokládají vynikající manažerské přístupy a jejich aplikaci v organizaci a následně výsledky představují zpětnou vazbu pro hodnocení, přezkoumávání a zlepšování přístupů. Devět kritérií znamená devět aspektů excelence, které jsou brány v úvahu při komplexním modelu řízení firmy/organizace. Výše uvedených devět bloků modelu představuje kritéria, která jsou základem pro hodnocení organizace na cestě k úspěšnosti. Kritéria jsou rozdělena do skupin „Předpoklady" a „Výsledky". Počet bodů přiřazených každému kritériu se používá pro vyhodnocení sebehodnotící zprávy uchazečů o Národní cenu kvality ČR. Příslušná procenta vyjadřují relativní důležitost (váhu) kritéria ve vztahu k celku. Teoretické maximum je celkem 1000 bodů, začínající organizace se obvykle pohybují v rozsahu 100 až 300 bodů. K hodnocení se využívá logika typu RADAR včetně matice bodového hodnocení.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou