START

Model START Národní ceny kvality ČR je určen pro organizace, které hledají cestu, jak začít se systematickým zlepšováním, ale i pro organizace, které mají zkušenosti s aplikací normy ISO 9001 a hledají metody efektivnějšího a účinnějšího naplnění požadavků této normy. Jako model pro zahájení cesty ke zlepšování je použito sebehodnocení dle doporučení EFQM. Jako metoda provedení sebehodnocení je využit dotazník. Objektivně vyplněný dotazník ve všech částech devítikriteriálního modelu EFQM a zpracování bodového hodnocení přinese firmě informaci o jejích silných stránkách a příležitostech ke zlepšování i o celkovém profilu organizace. Celkový profil organizace ukáže na „nejslabší místa“ v řízení firmy a tedy cestu, kde začít se zlepšováním.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou