START PLUS

Pokud je firma dobře řízená nebo je držitelem certifikátu ISO 9001 a má zájem o získání informací o stávající úrovni firmy a na hledání cest pro zlepšování a inovaci řízení, může realizovat opět sebehodnocení formou odpovědí na otázky dotazníku. Tento model již vyžaduje sepsání náročnější sebehodnotící zprávy (vyplněný dotazník sestávající z odpovědí na jednotlivé otázky). Jednotlivé odpovědi jsou již ale posuzovány z více pohledů. U části PŘEDPOKLADY jsou to Přístup, Aplikace, Měření a Zlepšování. U části VÝSLEDKY je nutno sledovat trendy a cíle. Vyplněný dotazník může sloužit jak pro vnitřní potřeby firmy, tak i, pokud se forma přihlásí, i o hodnocení nezávislým vyškoleným hodnotitelem v programu Národní ceny.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou