Řízení kvality

Základem filosofie moderního řízení kvality je poznání, že kvality vzniká při každé činnosti, která se produktu (výrobku nebo služby) dotýká. Názor, že předcházet vadám je levnější a méně pracné, než vyrábět zmetky, pak je vytřiďovat a opravovat nebo vyhazovat a vyrábět znovu, je hlavní ideou řízení kvality. Přitom je třeba dbát vyváženosti ve všech činnostech, které se na tvorbě kvality podílí. Výsledná kvalita výrobku je pak závislá na jejím sledování po celý životní cyklus výrobku. Proto byly vytvořeny formalizované systémy managementu kvality, zohledňující všechna tato hlediska. Při budování systému řízení kvality se nejčastěji využívají mezinárodní normy systémů řízení (ISO).

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou