Armádní dodávky

Vzhledem ke specifikům zajištění kvality armádní dodávek, není samotná norma ISO 9001 dostačující pro prokázání kvality a způsobilosti dodavatele. V členských státech NATO je na ověřování kvality výrobků určených k zajištění obrany státu kladen velký důraz. Tento důraz vychází z potřeby zajistit dostatečnou obrannou způsobilost NATO a jednotlivých členských států s co možná nejefektivnějším vynaložením finančních prostředků. Z tohoto důvodu byly stanoveny specifické požadavky, které jsou obsaženy ve standardech AQAP a v Českých obranných standardech.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou