ČOS

ČOSPožadavky na systém kvality dodavatelů armád NATO stanovené v publikacích AQAP jsou formulovány v Českých obranných standardech (ČOS). Produkty určené k zajištění obrany státu jsou svým charakterem, použitím a náklady na životní cyklus natolik specifické, že je nutné před jejich dodáním ověřit, zda splňují stanovené požadavky na kvalitu. Mnohdy nestačí pouze posoudit finální výrobek, ale je nutné průběžné monitorování podmínek, za kterých je výroba realizována. Ve vybraných případech se rovněž posuzuje systém managementu kvality dodavatele. Proto je ověřování kvality dáno do působnosti příslušného státního orgánu (úřadu) a postaveno na úroveň státního ověřování jakosti. Státní ověřování jakosti lze obecně definovat jako proces, kterým si odběratel prostřednictvím odborného orgánu ověřuje, zda dodavatel výrobku plní smluvní požadavky na kvalitu. Tímto odborným orgánem byl zákonem č. 309/2000 Sb. stanoven Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (Úř OSK SOJ).

http://www.ossoj.army.cz/

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou