VDA

VDAVDA je zkratka Sdružení automobilového průmyslu (Verband der Automobilindustrie), které vydává směrnice pro budování systému řízení dodavatelů automobilového průmyslu. Nejdůležitější jsou VDA 6.1 - auditování systému jakosti, VDA 6.3 - auditování procesu a VDA 6.5 - auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků apod. Pro oblast certifikace je využíván dokument VDA 6.1, který je orientován na systémy managementu kvality dodavatelů zajišťujících sériovou výrobu do automobilního průmyslu. Tento německý automobilový standard, který jako rovnocenný s národními standardy uznává EAQF ve Francii nebo AVSQ v Itálii, je dnes uznáván především u dodavatelů do německého automobilového průmyslu.

http://www.vda.de/

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou