ISO 9001

Normy řady ISO 9000 byly poprvé zveřejněny v roce 1987 a vzešly z řady britských norem BS 5750 (British Standard). Od roku 1987 prošly normy několika významnými revizemi. Norma ISO 9001 byla převzata do systému Českých technických norem vydávaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). V současné době je norma ISO 9001 nejčastěji aplikovaným standardem pro budování systémů managementu jakosti jak v podmínkách České republiky, tak i ve světě. Systém norem ISO řady 9000 tvoří v současné době čtyři normy:

  • ISO 9000 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník
  • ISO 9001 - Systémy managementu kvality – Požadavky
  • ISO 9004 - Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu
  • ISO 19011 - Směrnice pro auditování systémů managementu

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou