Technické požadavky

Se systémem řízení kvality úzce souvisí technické požadavky na výrobky, které vycházejí ze zákona č. 22/1997 Sb. a týkají se výrobků, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (oprávněný zájem). U těchto výrobků vláda svými nařízeními stanovuje způsob, jakým musí být posouzena jejich shoda.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou