Prohlášení o shodě

Vláda upravuje svými nařízením pro jednotlivé skupiny výrobků podmínky pro uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody a to konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů posuzování shody. V řadě případů musí být shoda výrobků zajištěna prostřednictvím posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním. Pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k výrobku vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou