Technické normy

Se shodou výrobků a systémy řízení úzce souvisí oblast technické normalizace, kterou zajišťuje normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Řada českých technických norem je v současné době již harmonizována s evropskými normami nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství.

http://seznamcsn.unmz.cz/

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou