Validované procesy

V rámci konzultační činnosti při zavádění systémů řízení poskytujeme také služby související se zajištěním validovaných procesů, tedy činností, u kterých nelze výsledný výstup ověřovat následným monitorováním nebo měřením. V této oblasti zajišťujeme zpracování veškeré potřebné dokumentace pro danou oblast, tak i prostřednictvím spolupracujících osob potřebný dozor nad realizací procesů (ze strany evropských a mezinárodních svářecích inženýrů) a požadovaný výcvik a certifikaci pracovníků, kteří validované procesy realizují. V případě potřeby v součinnosti se spolupracujícími certifikačními orgány také zajišťujeme požadovanou certifikaci procesu svařování na základě požadavků evropských i oborových standardů.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou