Spolupráce s VŠ a VaV institucemi

Fakulta stavební ČVUT v Praze

  • OPPIK - Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019320) Pokročilé statické řešení ocelových hal.

Fakulta chemická VUT v Brně

  • OPPIK - Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024291) Výzkum a vývoj vysoce odolných hybridních laminátů.

Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

  • OPPIK - Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020023) Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

  • OPPIK - Inovační vouchery (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023853) Provedení speciálních zkoušek laminátů.
  • OPPIK - Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024291) Výzkum a vývoj vysoce odolných hybridních laminátů.

Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT v Praze

  • OPPIK – Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004604) - Výzkum a vývoj nové generace zmáselňovačů s vyšším výkonem a účinným chladicím systémem pro využití v teplých klimatických oblastech.
  • OPPIK – Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010218) - Výzkum a vývoj zmáselňovače nejvyšší výkonové řady.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

  • OPPIK – Aplikace (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027329) - Kuchyňská digestoř s funkcí ozonace a antibakteriální sterilizace.

CALISME a.s.
IČ: 28194691
DIČ: CZ28194691
Telefon: 608 77 06 05
E-mail: calisme@seznam.cz

Sídlo a kancelář Praha:
Přípotoční 1528/2
101 00 Praha 10 - Vršovice

Kancelář a IoT laboratoř Ždírec nad Doubravou:
Ve Vilkách 531
582 63 Ždírec nad Doubravou